Munkánk során gyakran felmerül a kérdés, azon Ügyfeleink részéről, akik előtt szabad a választási lehetőség, hogy döntsenek az alkalmazotti státusz és a self-employed vállalkozási forma között, hogy melyik a „jobb”? Nos, erre a kérdésre a válasz nem egyszerű, hiszen a különböző státuszokból eredő előnyök és hátrányok szubjektív megítélésűek, egyénenként, esetenként, munkahelyenként eltérőek lehetnek. Az alábbi felsorolás ezért aztán nem tekinthető általános érvényűnek, csupán iránymutatásként szolgál.

Az egyes pontok részletezése nem célunk ezen aloldal keretein belül, de az alkalmazott és self- employed menüpontokban található témakörök átolvasását követően reményeink szerint pontosabb képet kaphat arra vonatkozólag, hogy mely státusz mely okból kifolyólag volna alkalmas az Ön számára.


Tapasztalataink szerint, sajnos  az utóbbi időben, egyre több vitás kérdés alakul ki a munkavállalók és munkáltatóik között. Az alábbiakban, vázlatpontszerűen egy csokorba gyűjtöttük azokat a területeket, amelyek véleményünk szerint leggyakrabban szolgálnak problémák forrásaként, azzal a reménnyel, hogy az ezekre való odafigyeléssel elkerülhetőek lesznek a későbbi kellemetlenségek.
Az egyes pontok részletezése nem célunk ezen aloldal keretein belül, de az alkalmazott menüponban található témakörök átolvasását követően pontosan választ kaphat arra, hogy mely terület miért kiemelkedően fontos.

Amire érdemes tehát figyelmet fordítani:

 • lehetőség szerint rendelkezzen írásba foglalt szerződéssel,
  illetve ha szerződéssel nem is, de a munkavégzés legfőbb paramétereit rögzítő, írott formátumú dokumentummal mindenképp.
 • minden esetben olvassa át részletesen az aláírandó szerződés tartalmát, 
  különös figyelmet fordítva a leginkább kényes területek tisztázására, mint például: szabadság, betegszabadság, szülési szabadság, felmondási idő kérdéskörei.
 • munkábaálláskor adja át a P45 megfelelő példányát új munkáltatójának, 
  de a saját példányát mindenképp tartsa magánál a későbbiekre, ugyanis az minden olyan esetben szükséges lehet, amikor a munkaviszonyát kell bizonyítania.
 • amennyiben nem rendelkezik P45-tel, kérje a Starter Checklist kitöltésének lehetőségét, 
  mely révén elméletileg a megfelelő adókódba fog kerülni.
 • a munkabér kifizetésének napján vegye át payslipjét, 
  ugyanis ha jogilag nincs is minden esetben teljes mértékig bizonyító értéke a payslipnek, annak átadásával valamilyen szinten elismeri a munkáltató az adó és National Insurance levonásának tényét (és ezzel együtt az Ő felelősségét is, azon összegek az adóhatósághoz való befizetését illetően is).
 • ellenőrizze a payslipen szereplő adatok helyességét, 
  a payslip segítségével minden esetben meggyőződhet, hogy helyes adókódot alkalmaznak-e, minden szükséges adat és információ szerepel-e rajta.
 • adóév végét követően vegye át a P60 dokumentumot, 
  a szóbanforgó adóév végét követően, legkésőbb május 31-ig köteles a munkáltatója a rendelkezésére bocsátani.
 • amikor végleg elhagyja munkahelyét kérje a P45 dokumentumát, 
  legkésőbb  4-5 héttel a munkahely elhagyását követően meg kellene, hogy kapja azt.
 • minden esetben ellenőrizze a jövedelemigazoló dokumentumon szereplők helyességét, 
  ellenőrizze le, hogy egyet ért-e a dokumentumon szereplő összegekkel, illetve a személyes adatok helyesek-e.

Help

Amire érdemes odafigyelni

 • Rendelkezzen írásba foglalt szerződéssel
 • Olvassa át részletesen az aláírandó szerződést
 • Munkábaálláskor adja át a P45 megfelelő példányát új munkáltatójának
 • Amennyiben nem rendelkezik P45-tel, kérje a Starter Checklist kitöltésének lehetőségét
 • A munkabér kifizetésének napján vegye át payslipét
 • Ellenőrizze a payslipen szereplő adatok helyességét
 • Adóév végét követően meg kell kapnia a P60 dokumentumot
 • Amikor végleg elhagyja munkahelyét kérje a P45 dokumentumot
 • Ellenőrizze a jövedelemigazoló dokumentumon szereplő adatok helyességét

Az alkalmazotti státusz előnyei:

Fizetett szabadság

Fizetett betegszabadság

Fizetett szülési szabadság

Kiszámítható havi jövedelem

Ez alól kivételt képez néhány különleges eset, például amikor nem biztosít kiszámítható heti munkaórát a munkáltató pl.: zero hour contract.

Nem szükséges adóbevallás készítése

Néhány kivételtől eltekintve. A jövedelemigazoló dokumentumokkal ugyanis tudja igazolni munkaviszonyát, a megkeresett összegeket illetve levont adót.

Az adón és NI-on kivül nincs kiadás

Ez alól szintén lehet kivétel bizonyos esetekben, amit azonban írásban kell rögzítenie a munkáltatónak és elfogadnia a munkavállalónak.

Az alkalmazotti státusz hátrányai:

Általában kötött munkaidőbeosztás

Felettesektől való függővé válás

Utasítások szerint való munkavégzés