Confirmation Statement (Megerősítő nyilatkozat)

confirmation statement (megerősítő nyilatkozat) egy évente esedékes bevallás a Cégbíróság (Companies House) felé, amely főként a vállalkozás „statisztikai” adataira vonatkozik.

Az év közben kialakult változásokról kell beszámolni benne pl;

-változott-e az elmúlt 12 hónapban a cég tevékenységi köre?,

-változott-e az elmúlt 12 hónapban a cég törzstőkéje?,

-változtak-e az elmúlt 12 hónapban a cég tulajdonviszonyai, stb.

megerősítő nyilatkozat (confirmation statement) Cégbíróság (Companies House) felé fizetendő „illeték” díja évente jelenleg £13.00, melyet a bevallással egyidejűleg elektronikusan kell megfizetni.

 

Annual Account

Az Annual Account cég év végi zárása, annak mérlegét is tartalmazó bevallás, melyet a Companies House felé kell benyújtani. A bevallás kötelező érvényű, még akkor is ha a cég nem tevékenykedett vagy éppen veszteséges volt.

Amennyiben az Annual Account nem kerül leadásra úgy a következő bírságok terhelik a céget, mely akár felszámolással is járhat a bírságok mellett.

Kevesebb mint 1 hónap esetén £150
Több mint egy hónap, de 3 hónapot még nem meghaladó késés esetén £375
Több mint 3 hónap, de a 6 hónapot még nem meghaladó késés esetén £750
A bevallás 6 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása £1,500

 

Corporation Tax Return (vállalkozási adóbevallás)

Corporation Tax Return (vállalkozási adóbevallás) az HMRC (Adóhatóság) részére történő kötelező érvényű adóbevallás, mely a vállalkozás elmúlt 12 hónapos pénzügyi forgalma után kerül lejelentésre.

A vállalkozási adó kalkulációja elég komplex lehet a bevételek, bevételek utáni kamatok, kiadások, hitelek, hitelkamatok, beruházások, beruházásokból származó bevételek, amortizációk és egyéb jóváírások stb… lekönyvelt tételeinek kalkulációja illetve összefüggése miatt.

A kikalkulált nyereség (profit) után fizetendő adó neve szintén Corporation Tax (vállalkozási adó).

A Corporation Tax (vállalkozási adó)
2017 április 1 től
19%

Az adóbevallás határideje és a keletkezett nyereségadó befizetésének határideje két különböző időpont!