Áfa (VAT) leadási periódusok és a bevallás teljesítésének menete

A bevallásokat három havi rendszerességgel kell majd elkészítenünk (hacsak erről az adóhatóság másképp nem rendelkezik).

A periódusok a következőképpen alakulnak: ha valamely cégnek például 2019. március 31-ig tart az első periódus, akkor az első bevallásra és a kikalkulált VAT összeg befizetésére 2019. május 7-ig kell, hogy sor kerüljön elektronikus formában.

Az anyagokat ebben az esetben április 15-ig kell maradéktalanul rendelkezésünkre bocsátania.

A következő periódus az április 1 – június 30 – ig tartó lesz, melyre vonatkozó bevallás teljesítése augusztus 7., az anyagok utolsó beküldési határideje pedig július 15. lesz, és így tovább.

Amennyiben valaki késik az anyagok hiánypótlásával illetve beszolgáltatásával vagy nincs kiegyenlítve a könyvelési költség az adott hó 15-éhez képest, akkor a könyvelendő anyagok beérkezési sorrendjében illetve az összeg beérkezését követően kerül sor a bevallások teljesítésére, és az ebből eredő esetleges bírságok, késedelmi kamatok miatt cégünk felelősséget nem vállal. A szükséges dokumentumokat  minden alkalommal eredetiben postai úton kérjük.

A VAT bevalláshoz szükséges dokumentumok:

  • Céges bankszámlakivonat a periódus első napjától az utolsóig
  • Egyéb bankszámlák, kredit kártya számlák, PayPal számlakivonatok – amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével az LTD
  • Bevételi számlák
  • Kiadási számlák

Miután minden anyag rendelkezésünkre áll illetve a könyvelési költségek kiegyenlítése is megtörtént, azt követően kerül sor az anyagok sorbarendezésére és a könyvelés elkészítésére.Mielőtt beadjuk a bevallást minden esetben leegyeztetjük emailben vagy telefonon a kikalkulált összeget és csak ezt követően kerül sor a bevallás adóhatósághoz történő beküldésére.

Kérjük ezért minden VAT periódus idején gondoskodjon arról, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén kommunikálni tudjunk.

Amennyiben visszaigénylése van a cégnek, azt az adóhatóság körülbelül két héten belül fogja a céges számlára utalni.

Befizetés esetén a leadástól számítottan 3-5 napon belül leemelik a céges bankszámláról a befizetendő összeget, ezért minden esetben győzödjön meg arról, hogy rendelkezik elegendő fedezettel.