LTD - Direktori bevallás

Direktor self – assessment

A bevallás lényege, hogy a direktorrá válás időpontjától, mint magánszemély önadózóvá válik.

Ennek azért van jelentősége, mert az Egyesült Királyságban – néhány kivételtől eltekintve – nem volna szükség bevallás készítésére alkalmazottként. Az éves bevételt a jövedelemigazoló dokumentumokon szereplő összegek adják (P45, P60, P11D, stb.) Amikor azonban valaki direktorrá válik, valószínűsíthetően további jövedelemre is szert tesz, mint például osztalék az LTD-ből. Ezen jövedelmek összesített bevallására a self-assessment keretein belül nyílik lehetőség.

A self-assessment szempontjából nem a Limited Company adóéve a mérvadó, hanem a magánszemélyekre vonatkozó, hagyományos értelemben vett adóév, amely minden év április 6-tól követkő év április 5-ig tart. Az erre az időszakra vonatkozó bevallást pedig következő év január 31-ig kell elkészíteni.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a self-assessment keretein belül köteles mindenki bevallani mindennemű bevételét, még akkor is, ha arról nem rendelkezik semmiféle dokumentummal. Ide tartoznak így a befektetésekből-, a kamatokból-, osztalékból-, ingatlanból származó bevételek is.

Jó tudni!