P45

A P45-ös dokumentumot akkor kell megkapja a munkáltatótól a munkavállaló, amikor munkaviszonya megszűnik és kilép a munkaadótól.

A dokumentum egy igazolás, ami az adott adóévben a munkaviszony alatt megkeresett jövedelmet és a levont adót tartalmazza.

A P45 –ös 4 darab lapból áll- Part 1, Part 1A, Part 2 és Part 3.

A munkáltató kötelessége, hogy a P45-ös dokumentumon szereplő adatokat az HMRC – hoz lejelentse és a dokumentum  3 példányát a munkavállalónak átadja.

A munkavállaló részére átadott 3 példányt a következőképpen kell használni:

  • Part 1 A példány a munkavállalónál kell, hogy maradjon a dokumentum megőrzése céljából,
  • Part 2 és Part 3 példányát az új munkáltató részére kell leadni, vagy amennyiben állami illetve egyéb támogatást (Jobseekers Allowance-ot) igényelnek, úgy azt a megfelelő támogatási intézmény részére átadni.

A munkáltatónak törvényi kötelessége a dokumentumot kiállítani a munkaviszony megszűnését követően és azt átadni vagy eljuttatni a munkavállalónak.

A P45-ös dokumentum nem állítható ki újra az eredeti elvesztése esetén, ezért megőrzése nagyon fontos!


P46

A P46 dokumentum hivatalosan 2013. április  06 – tól megszűnt!!!
A Real Time Information bevezetésével egyidejűleg változott meg – többek között – a P45 nélkül munkába állókra vonatkozó szabályozás.

A P46 dokumentum arra szolgált, hogy információval lássa el az új munkáltatót, a munkavállaló, az adott adóévben végzett tevékenységéről, a helyes adókód alkalmazása érdekében. Ugyan eme számmal ellátott dokumentum megszűnt, de helyette bevezették a Starter Checklistet, ami gyakorlatilag ugyanazt a szerepet tölti be, mint elődje, a P46-os dokumentum.


P60

A P60-as dokumentum az adott adóév (április 6. – április 5. ) munkaviszonyából származó jövedelmet és a levont adót igazolja, melyet a munkáltatónak ki kell állítania a munkavállaló részére, abban az esetben, ha április 5–én még az adott munkahelyen volt foglalkozatva.

A P60 dokumentum 1 lapból áll, viszont formátuma és elrendezése eltérő lehet.

A munkáltató kötelessége, hogy a P60-as dokumentumon szereplő adatokat a megfelelő formanyomtatványon vagy online az év végi bevallást illetően eljuttassa azt az adóhatóság részére, valamint a levont adót és a társadalombiztosítást megfizesse a számára meghatározott módon.

A munkáltatónak törvényi kötelessége a dokumentumot kiállítani az adóév végét követően, és átadni vagy eljuttatni azt a munkavállalónak.

A P60 formanyomtatvány megőrzése mindenképpen nagyon fontos, hiszen ez a dokumentum igazolja az elmúlt évek jövedelmét, illetve levont adóinak összegeit is, amely kulcsfontosságú szerepet játszik.


P11D

A P11D dokumentumon a munkáltató jelzi azoknak a juttatásoknak az összegét, amelyet a munkavállalónak biztosított az adott adóévben.

A P11D dokumentumot a munkaadó akkor állítja ki, ha a munkavállaló jövedelmét a következők bármelyike megemeli és jövedelme a juttatásokkal együtt eléri a £8500-ot:

  • céges autó használata,
  • privát orvosi ellátás vagy biztosítás,
  • kamatmentes hitel vagy kölcsön,
  • utazás és mérföld elszámolás,
  • utas vagy kolléga utaztatásának költség elszámolása.