Mikor kell a belföldi fordított VAT (Áfa) fizetési rendszert DRC használni

A fordított adózást a következő szolgáltatásokhoz kell használni:

  • épületek vagy építmények (akár állandóak, akár ideiglenesek) építése, átalakítása, javítása, kiterjesztése, lebontása vagy szétszerelése esetén, ideértve a tengeri telepítési szolgáltatásokat is
  • egy adott területet alkotó vagy arra tervezett építmények – beleértve a falakat, az épített utakat, az elektromos vezetékeket, az elektronikus hírközlő berendezéseket, a repülőgépek kifutópályáit, a vasutakat, a belvízi utakat, a dokkokat – megépítése, átalakítása, javítása, kiterjesztése, lebontása. Kikötők, csővezetékek, víztározók, vízvezetékek, kutak, szennyvízcsatornák, ipari létesítmények és létesítmények vízelvezetése, partvédelem vagy védelem céljából
  • fűtés, világítás, légkondicionálás, szellőzés, áramellátás, vízelvezetés, szennyvízelvezetés, vízellátás vagy tűzvédelmi rendszerek telepítése bármely épületben vagy építményben
  • az épületek és építmények belső tisztítása, amennyiben azok építése, átalakítása, javítása, bővítése vagy helyreállítása során történik
  • bármely épület vagy épített szerkezet belső vagy külső felületének festése vagy díszítése
  • olyan szolgáltatások, amelyek a fent leírt szolgáltatások szerves részét képezik, vagy azok előkészítésének vagy befejezésnek részei – ideértve a helyszíni felszámolást, a földmunkálatokat, az ásatást, az alagútfúrást és a fúrást, az alapok lefektetését, az állványok felállítását, a helyszín helyreállítását, a tereprendezést és az úttestek és egyéb hozzáférési munkák biztosítását