Áfa Visszatérítés

Áfa visszatérítés

Sok esetben tapasztaljuk, hogy az Ügyfelek tévedésben vannak a VAT lehetőségeinek kapcsán.

Ebből kifolyólag sokan téves információkra alapozva igénylik meg a VAT számot, abban a hitben, hogy visszaigényelhetik a költségszámláikon szereplő VAT összegét.

A valóságban a számítás úgy néz ki, hogy az LTD által kiállított számlák (bevétel) VAT tartalma és a beérkező számlákon (kiadás) szereplő VAT tartalom kompenzálódik.

Ha nem vesszük alapul a nemzetközi kereskedelmet és a 0% – os VAT kategóriába eső termékeket és szolgáltatásokat, akkor azt mondhatjuk, hogy akinek folyamatos visszaigénylése van, az a cég veszteségesen üzemel, ami nyilván nem tartható fent hosszú távon.

A félreértések következő forrása az, hogy legtöbben azt hiszik, hogy minden költségszámlájuknak van VAT tartalma, ami nem így van.

Egyrészt azért nem, mert ugye £83,000 – ig szabadon rendelkezhet a vállalkozó a VAT körbe való belépésről, másrészt pedig azért, mert vannak olyan cégek melyek bizonyos adóhatósági jóváhagyás alapján VAT mentességet élveznek (non VAT registered) illetve termékük vagy szolgáltatásuk nem tartozik a VAT hatálya alá, azaz áfa mentes!


Megszüntetés-afa

Az Áfa (VAT) regisztráció megszüntetése

A VAT regisztráció megszüntetésére csak abban az esetben van lehetőség ha egy vállalkozás még a megszüntetés pillanatában illetve ahhoz képest a közeli jövőben sem éri el várhatóan a VAT határt, azaz a jelenlegi £83,000 – ot.

A megszüntetést követően általában 1 évig nincs lehetőség a VAT regisztráció újbóli elindítására, hacsak a cég nem éri el időközben az összeghatárt és ezáltal újból indokolttá válik az igénylés.

A másik eshetőség, ha a cég végleges megszünése miatt merül fel a VAT regisztráció törlésének gondolata.

Mindkét esetben el kell még készíteni a folyamatban lévő periódusra eső bevallásokat és a vállalkozás végleges megszűnése esetében, esetleges még egy periódusra vonatkozó nullás bevallást.

Egy LTD megszüntetése esetében ugyanis bizonyítani kell, hogy a cég utolsó három hónapja nullás, amihez előfordul, hogy kérik a felszámolási procedura alatt még a nullás VAT bevallást is.

Kiemelkedően fontos tudni, hogy abban az esetben ha a cég VAT tartalmú vagyont halmozott fel, például bútor, elektronikai berendezések, stb. aminek a kifutási vagy amortizációs ideje még nem érte el a meghatározott időintervallumot, úgy az azon termékekre elszámolt VAT összegek adott esetben visszafizetendőek az adóhatóság részére, az utolsó VAT bevallás alkalmával illetve azzal egyidejűleg!

Miért van ez? Az adóhatóság már egyszer mint kiadás a VAT – t visszafizette, (de ténylegesen vagy nem lett felhasználva az amortizáció időtartamáig vagy a termék raktárkészleten maradt).

A VAT összegét pedig minden esetben a végfelhasználó kell, hogy megfizesse, ebben az esetben pedig a vállalkozás lesz az akinek a birtokában maradnak ezek a berendezések vagy áruk.


Átalány Áfa

Átalány Áfa

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


Áfa Bevallás

Áfa (VAT) leadási periódusok és a bevallás teljesítésének menete

A bevallásokat három havi rendszerességgel kell majd elkészítenünk (hacsak erről az adóhatóság másképp nem rendelkezik).

A periódusok a következőképpen alakulnak: ha valamely cégnek például 2019. március 31-ig tart az első periódus, akkor az első bevallásra és a kikalkulált VAT összeg befizetésére 2019. május 7-ig kell, hogy sor kerüljön elektronikus formában.

Az anyagokat ebben az esetben április 15-ig kell maradéktalanul rendelkezésünkre bocsátania.

A következő periódus az április 1 – június 30 – ig tartó lesz, melyre vonatkozó bevallás teljesítése augusztus 7., az anyagok utolsó beküldési határideje pedig július 15. lesz, és így tovább.

Amennyiben valaki késik az anyagok hiánypótlásával illetve beszolgáltatásával vagy nincs kiegyenlítve a könyvelési költség az adott hó 15-éhez képest, akkor a könyvelendő anyagok beérkezési sorrendjében illetve az összeg beérkezését követően kerül sor a bevallások teljesítésére, és az ebből eredő esetleges bírságok, késedelmi kamatok miatt cégünk felelősséget nem vállal. A szükséges dokumentumokat  minden alkalommal eredetiben postai úton kérjük.

A VAT bevalláshoz szükséges dokumentumok:

 • Céges bankszámlakivonat a periódus első napjától az utolsóig
 • Egyéb bankszámlák, kredit kártya számlák, PayPal számlakivonatok – amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével az LTD
 • Bevételi számlák
 • Kiadási számlák

Miután minden anyag rendelkezésünkre áll illetve a könyvelési költségek kiegyenlítése is megtörtént, azt követően kerül sor az anyagok sorbarendezésére és a könyvelés elkészítésére.Mielőtt beadjuk a bevallást minden esetben leegyeztetjük emailben vagy telefonon a kikalkulált összeget és csak ezt követően kerül sor a bevallás adóhatósághoz történő beküldésére.

Kérjük ezért minden VAT periódus idején gondoskodjon arról, hogy az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén kommunikálni tudjunk.

Amennyiben visszaigénylése van a cégnek, azt az adóhatóság körülbelül két héten belül fogja a céges számlára utalni.

Befizetés esetén a leadástól számítottan 3-5 napon belül leemelik a céges bankszámláról a befizetendő összeget, ezért minden esetben győzödjön meg arról, hogy rendelkezik elegendő fedezettel.


Áfa Regisztráció

Főként újonnan alakult cégek esetében jellemző, hogy a regisztrációt visszamenőlegesen kérik.

Eme kérelem elfogadása az HMRC részéről opcionális, így nem vehető biztosra és nem állítható ki VAT-vel terhelt számla amíg meg nem érkezik a VAT szám.

Ha valaki átlépte a VAT mentességi határt már korábban és visszamenőleg szeretne regisztrálni ez okból kifolyólag, az büntetést és az esetleges VAT befizetésre kamatot vonhat maga mögött.

Ezért kérjük azon LTD tulajdonos ügyfeleinket, akik várhatóan a közeljövőben átlépik a a VAT mentességi határt, hogy időben jelezzék regisztrációs szándékukat.

Ahhoz, hogy a regisztrációt el tudjuk indítani szükség van a céges bankszámla adataira valamint National Insurance számra a director részére.

Opcionálisan el lehet indítani külföldi adószámmal is a regisztrációt, de ezt nem javasoljuk, ugyanis tapasztalataink szerint befolyásolhatja a regisztráció sikerességét illetve az elbírálási procedúra időtartamát.

 • Cég neve
 • Director / kapcsolattartó neve
 • Director / kapcsolattartó címe
 • Director / kapcsolattartó telefonszáma
 • Director / kapcsolattartó email címe
 • Director / kapcsolattartó NI száma vagy külföldi adószáma
 • Cím melyről a napi tevékenység zajlik
 • Céges bankszámla adatai
 • Bank neve
 • A vállalkozás teljes neve, ahogyan az a bankszámlanyitáskor kiadott dokumentumokon szerepel.
 • Sort code
 • Account number
 • A VAT regisztráció oka (pl.: gazdasági megfontolás, nemzetközi kereskedelem, mert a közeljövőben eléri a VAT mentességi, £83,000 – os összeghatárt az LTD bevétele).

Miután minden szükséges információ rendelkezésünkre áll a VAT regisztráció elindításához, át fogjuk küldeni a regisztráció díjáról szóló számlát, mely ellenértékét kérjük mielőbb kiegyenlíteni.

Ezt követően megtesszük a szükséges lépéseket.

A VAT szám megérkezése körülbelül 2-10 hetet vesz igénybe.

Először egy értesítés fog érkezni a bejelentett címre, amely tartalmazza már magát a VAT számot, de a megállapított VAT bevallási periódust még nem.

Azt, hogy a bevallási időszakok hogyan fognak alakulni a VAT Certificate fogja tartalmazni.

Mivel nem biztos, hogy részünkre is küldeni fog az HMRC értesítést, ezért kérjük, csakúgy mint minden más, a cég részére érkező levelet, ezt is küldje át emailben, amint megérkezett.

Cége a dokumentumokon szereplő, „effective date” – től vált VAT regisztrálttá, így tehát a továbbiakban a forgalmazott termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó VAT értéket rászámíthatja az árra.

A VAT regisztráció elbírálása kapcsán kérhet hiánypótlást az HMRC. Ezek lehetnek együttműködési megbízások, különböző „proof of address” dokumentumok, ha vannak esetleg alkalmazottak a cégben, akkor employee liability insurance, stb…

Ezen dokumentumok benyújtására 14-30 nap haladékot szoktak adni, és amennyiben nem történik meg ezen időintervallumon belül a beszolgáltatásuk, úgy törlik a kérvényt és újra kell azt indítani.

Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben következő alkalommal már eleve be kell szolgáltatni az előzőleg kért dokumentumokat és még akkor sem biztos az elbírálás.

Miután megkapta a VAT regisztrációs számot, kérni fogunk a cég regisztrált címére egy kódot, amelyet szintén kérnénk emailben eljuttatni, annak érdekében, hogy fel tudjuk állítani a cég accountját, amelyen keresztül lehetőségünk lesz a VAT bevallások elkészítésére.

Azon cégek részére, amelyek EU kereskedelemmel is szeretnének foglalkozni további kódokat fogunk kérni, melyeket úgyszintén kérünk beszkennelni és elküldeni részünkre.


Áfa Ellenőrzés

A VAT regisztráció alkalmával meg kell adni a címet, ahonnan napi szinten tevékenykedik a vállalkozás.

Nyilván, abban az esetben, ha regisztrált iroda szolgáltatást vesznek igénybe, nem lehetséges beírni annak az irodának a címét, tehát ilyen esetben a „day by day activity – ként” megadott cím megegyezik a director címével vagy üzlet, telephely címével, ahonnan tehát a tényleges tevékenység zajlik.

Az HMRC – nak joga van, bármikor előzetes bejelentés nélkül, váratlanul is megjelenni a megadott címen és meggyőződni a kereskedelemi tevékenység, illetve szolgáltatás milyenségéről.

Amennyiben nem találnak valamit rendben, úgy vissza is vonhatják a VAT regisztrációját a cégnek, abban az esetben, ha a regisztráció nem azért történt, mert átlépték a VAT mentességi határt hanem esetlegesen indokolatlanul, csupán VAT visszaigénylési szándékkal igényelték azt.


Áfa & EU

VAT az EU-ban

 

VAT mentesség az EU országokon belülről vásárolt szolgáltatásokra és termékekre:

Amennyiben valamelyik EU országból szeretne terméket vagy szolgáltatást vásárolni, úgy érdemes VAT regisztrációval rendelkeznie. Annak a vállalkozásnak – akitől vásárolni szeretne – be kell mutassa a VAT számát, és ebben az esetben a terméket VAT, azaz Magyarország esetében például áfa mentesen kaphatja meg.

Természetesen az Egyesült Királyság területén fel kell számolja értékesítés esetén a termékre, illetve szolgáltatásra vonatkozó VAT értéket, amennyiben az VAT-vel terhelendő.

 

Csak abban az esetben kell az EU-ból vásárólt termékekre és szolgáltatásokra VAT terhelést felszámolni, amennyiben azok továbbértékesítés céljából érkeztek az Egyesült Királyság területére.

 

VAT EC Sales List bevallás:

Abban az esetben, ha az EU más országába termék vagy szolgáltatás értékesitésére kerül sor, akkor általában 3 havonta VAT EC Sales List bevallást kell készíteni a vevő EU-s adószámával, valamint a vevőnek abban az időszakban értékesített termékek vagy szolgáltatások értékével kapcsolatban.

 

Fontos tudni!

Bizonyos termékek az EU területén belül VAT-vel terheltek, melyeket VAT nélkül vásárolhat meg, amennyiben rendelkezik VAT regisztrációval, de az Egyesült Királyságban ugyanezekre a termékekre nem kell felszámoljon VAT értéket, hiszen nem esnek azon kategória alá.


Áfa

Általánosságban az  Áfá-ról (VAT)

Az Általános Forgalmi Adó “ÁFA” (Value Added Tax – VAT) egy adóforma, amelyet megfizetünk bizonyos termékek vagy szolgáltatások megvásárlásakor a Világ legtö-bb országában, beleértve természetesen az Egyesült Királyságot is.

Fontos tudni, hogy vannak termékek és szolgáltatások, amelyek nem tartoznak az Áfa (VAT) terhelés hatálya alá, illetve teljesen kiesnek az Egyesült Királyságbeli Áfa (VAT) rendelkezés alól. Így ezekre, egyáltalán nem kell felszámolni Áfa (VAT) összeget, valamint az Áfa (VAT) bevallásban sem kell szerepeltetni őket.

Amennyiben vállalkozásának bevétele nem éri el a jelenlegi £85,000 (2019-2020) összeghatárt az elmúlt 12 hónapot tekintve, úgy nem kötelező Áfá-ra (VAT) regisztrálni. Amennyiben úgy gondolja, hogy bizonyos pénzügyi vagy gazdasági megfontolásból a vállalkozása előnyére válik a regisztráció, akkor megteheti azt anélkül, hogy elérte volna az említett összeghatárt. Minden esetben a director illetve a tulajdonosok felelőssége, hogy figyelemmel kísérjék, hogy a vállalkozás eléri – e az adott adóévben a fent említett határt és időben jelezze is azt, a regisztráció lebonyolítása érdekében.

Az Áfa (VAT) regisztrációhoz a legtöbb esetben szükség van a vállalkozás bankszámla adataira, tehát amíg ezzel nem rendelkezik a vállalkozása, addig nagy a valószínűsége, hogy az adóhatóság elutasítja a regisztráció kérelmet.

Amennyiben az Áfa (VAT) regisztráció mellett dönt az megváltoztatja a könyvelési metódust illetve a havi könyvelési költséget is.

Az Áfa (VAT) regisztrációval rendelkező cégek könyvelési díja jelentősen eltérhet a regisztrációt nem igénylő vállalkozások díjától, ezért minden esetben konzultáljon könyvelőjével a regisztráció előtt.

 

Mikor kell regisztrálnia VAT-re?

 • Amennyiben az elmúlt 12 hónapban vállalkozásának bevétele elérte vagy meghaladta a jelenleg érvényben lévő £ 85,000 (2019-2020) összeghatárt,
 • Amennyiben úgy gondolja, hogy hamarosan túl fogja lépni a fent említett összeghatárt,
 • Abban az esetben is regisztrálhat, amennyiben a feltételek ezt nem írják elő, viszont bizonyos pénzügyi vagy gazdasági megfontolásból a vállalkozása előnyére válik a regisztráció,
 • Amennyiben az EU területén belülről, illetve azon kívülről szeretne termékeket és/vagy szolgáltatásokat vásárolni, úgy bizonyos esetekben érdemes Áfá-ra (VAT) regisztrálni.

Aktuális Áfa (VAT) értékek:

Standard 20 %
Reduced 5 %
Zero 0 %

Mikor kell VAT bevallást készíteni?

Áfa (VAT) bevallást általában a regisztrációtól számítottan 3 havonta kell elkészíteni függetlenül attól, hogy a vállalkozásnak volt-e bevétele vagy kiadása a meghatározott időszakra vonatkozóan. Havi bevallást is lehet választani, de ehhez igazán profi számla, költség és digitális adminisztrációs háttérrel kell rendelkezni.

Az Áfa (VAT) bevallás eltérhet a 3 havi bevallási kötelezettségtől abban az esetben, ha erről az adóhatóság (HMRC) másként rendelkezik.

Újonnan alapított, vagy forgalommal nem rendelkező vállalkozások esetében a regisztráció kérvényezése előtt érdemes jól végiggondolni, hogy pontosan mikortól kezdi meg tényleges tevékenységét vállalkozása, feleslegesen ne legyen szükség nullás bevallások készítésére.

VAT visszaigénylés:

Amennyiben a VAT regisztrált vállalkozás termékeket és szolgáltatásokat vásárol és azok értéke tartalmazza a VAT összeget, akkor a vállalkozás visszaigényelheti, illetve az általa felszámolt VAT összeget kompenzálhatja a VAT bevallás keretén belül.

Amennyiben vállalkozása nem rendelkezik VAT regisztrációval, úgy semmilyen formában sem számolhat fel vagy terhelhet VAT összeget kínált szolgáltatásaira vagy termékeire, illetve nem igényelhet vissza VAT összeget a vásárolt VAT- vel terhelt szolgáltatások vagy termékek után.

Áfás Számlázás

Tippek & Tanácsok