Mikor nem kötelező

Mikor NEM alkalmazható a belföldi fordított VAT (Áfa) fizetési rendszer?

Ne használja a fordított VAT (Áfa) rendszert a következő szolgáltatásokra, ha azokat önállóan nyújtják:

 • olaj vagy földgáz fúrása, vagy kinyerése
 • ásványok kitermelése (földalatti vagy felszíni munkák), alagútépítés, földfúrás vagy földalatti munkák építése erre a célra
 • épületek vagy műszaki termékek alkatrészei és berendezéseinek gyártása, továbbá anyagok, gépek vagy gépsorok gyártása, vagy ezek bármelyikének a helyszínre történő szállítása
 • alkatrészek gyártása fűtéshez, világításhoz, légkondicionáláshoz, szellőzéshez, áramellátáshoz, vízelvezetéshez, szennyvízelvezetéshez, vízellátáshoz vagy tűzvédelmi rendszerekhez, és ezek bármelyikének a helyszínre szállítása
 • építészek, földmérők, építőmérnökök, belső és külső dekorációs szakemberek, valamint tájrendezési tanácsadók szakmai munkája
 • műalkotások, például szobrok, falfestmények és művészi felirattal ellátott tárgyak készítése, telepítése és javítása, valamint jelzőtáblák és hirdetések felállítása, felszerelése és javítása
 • ülések, sötétítők és redőnyök felszerelése
 • biztonsági rendszerek telepítése, ideértve a betörésjelzőket, a zártrendszerű videókat és a hangosító rendszereket


Mikor kötelező

Mikor kell a belföldi fordított VAT (Áfa) fizetési rendszert DRC használni

A fordított adózást a következő szolgáltatásokhoz kell használni:

 • épületek vagy építmények (akár állandóak, akár ideiglenesek) építése, átalakítása, javítása, kiterjesztése, lebontása vagy szétszerelése esetén, ideértve a tengeri telepítési szolgáltatásokat is
 • egy adott területet alkotó vagy arra tervezett építmények – beleértve a falakat, az épített utakat, az elektromos vezetékeket, az elektronikus hírközlő berendezéseket, a repülőgépek kifutópályáit, a vasutakat, a belvízi utakat, a dokkokat – megépítése, átalakítása, javítása, kiterjesztése, lebontása. Kikötők, csővezetékek, víztározók, vízvezetékek, kutak, szennyvízcsatornák, ipari létesítmények és létesítmények vízelvezetése, partvédelem vagy védelem céljából
 • fűtés, világítás, légkondicionálás, szellőzés, áramellátás, vízelvezetés, szennyvízelvezetés, vízellátás vagy tűzvédelmi rendszerek telepítése bármely épületben vagy építményben
 • az épületek és építmények belső tisztítása, amennyiben azok építése, átalakítása, javítása, bővítése vagy helyreállítása során történik
 • bármely épület vagy épített szerkezet belső vagy külső felületének festése vagy díszítése
 • olyan szolgáltatások, amelyek a fent leírt szolgáltatások szerves részét képezik, vagy azok előkészítésének vagy befejezésnek részei – ideértve a helyszíni felszámolást, a földmunkálatokat, az ásatást, az alagútfúrást és a fúrást, az alapok lefektetését, az állványok felállítását, a helyszín helyreállítását, a tereprendezést és az úttestek és egyéb hozzáférési munkák biztosítását


DRC fővállalkozóknak

Hogyan érinti a DRC a fővállalkozókat?

VAT (Áfa) regisztrált fővállalkozó esetén mind a beérkező, mind a kibocsátott számlák VAT (Áfa) elszámolásáért maga a fővállalkozó a felelős.

A fővállalkozóknak meg kell győződniük arról, hogy a „DRC (Domestic Reverse Charge)” fel van tűntetve a számlákon, amiket az alvállalkozóiktól kapnak.


Hogyan érinti a DRC a vállalkozás pénzállományát (cash flow-ját) mint fővállalkozó ?

Egy rövid ideig több pénz marad a számlán, mivel az alvállalkozónak nem kell a nettón felül még a VAT (Áfa)-t is odaadni. Azonban tisztában kell lenni azzal, hogy VAT (Áfa) elszámolási kötelezettség van mind a kimenő, mind a bejövő VAT (Áfa) oldalon, a korábbi normál VAT (Áfa) elszámolással együtt.

Ügyeljen a cash flow-ra, hiszen egy rövid ideig több pénz marad a számlán. Tegye félre az Áfa befizetésig és ne költse el!


Március 1. előtt


Hagyományos VAT (Áfa) elszámolási szabályok építőipari vállalkozásoknak


Egy alvállalkozó (pl. kőműves) szolgáltatást nyújt és anyagot ad el egy fővállalkozónak. A hagyományos szabály szerint a számlaadó megkapja a VAT (Áfá-t) is a nettó értéken túl, majd elszámol a HM Revenue & Customs felé a VAT (Áfa) bevallása által.


Március 1. után


Új (fordított) VAT (Áfa) elszámolási szabályok építőipari vállalkozásoknak


Egy alvállalkozó (pl. kőműves) szolgáltatást nyújt egy fővállalkozónak. Az új szabály szerint a fővállalkozó vallja be a VAT (Áfá-t) a HM Revenue & Customs-nek a VAT (Áfa) bevétel-kiadás különbség normál rendszere szerint. Az alvállalkozó csak a nettó összeget kapja meg.


ÖSSZEHASONLÍTÁS

Előtte és utána


Bővebb infórmáció az Adóhatóság weboldalán itt

Hogyan készítsék fel vállalkozásukat?

Meg kell győződnie arról, hogy az alvállalkozója által használt számlázó program naprakész, azaz képes-e kezelni a DRC (Domestic Reverse Charge) rendszert?

Miért fontos ez nekem, mint fővállalkozónak?

 • Meg kell bizonyosodni arról, hogy az alvállalkozó tudatában van annak, hogy a “DRC (Domestic Reverse Charge)” megjelölést fel kell tüntetnie az általa kibocsátott számlákon. Pl;

Az ACS Invoicingban a „DRC 5% vagy DRC 20%” VAT (Áfa) fajtát kell megjelölni, amikor az alvállalkozó építőipari számlát bocsát ki.

Az ACS Invoicing tudni fogja, hogy a VAT (Áfá-t) le kell vonni a végösszegből, és a számlán szöveggel értesíti a megrendelőt, hogy nekik kell a VAT (Áfá-t) megfizetni.

 • Más számlázó rendszerekből kapott számlákon ellenőrizze a DRC (Domestic Reverse Charge) megjegyzést, illetve a szövegezést.
 • Ellenőrizze, hogy azon dolgozók, akik a VAT (Áfa) elszámolásért felelősek, tisztában vannak-e a fordított VAT (Áfa) elszámolással.
 • Egy fővállalkozónak érdemes előre egyeztetni a VAT (Áfa) regisztrált alvállalkozókkal a fizetés új módjáról, hogy meggyőződjön arról, mindenki tisztában van-e a változással és az alvállalkozók nem kérik majd tőle a VAT (Áfá-t) is a nettó értéken felül.

ACS Invoicing Előfizetés

 • Könnyű és egyszerű számla nyilvántartás, készítés
 • Ügyfelei digitális értesítése a számla lejárta előtt, illetve után
 • Azonnali javítási lehetőség
 • Adóellenőrzés biztos
 • Magyar nyelvű kezelőfelület és ügyfélszolgálat Angliában
 • Pár másodperc alatt egész éves bevételét, illetve kiadásait lekérheti
 • A rendszer segítségével bármikor pontos információt kaphat vállalkozása aktuális pénzügyi állapotáról.
 • Sok más hasznos funkció.


Általánosságban

Mit jelent a belföldi fordított Áfa fizetési rendszer DRC= Domestic Reverse Charge VAT?

Már lehetett hallani korábban, hogy a HM Revenue & Customs új VAT (Áfa) törvénymódosítást kezdeményezett az építőipar számára (CIS-Construction Industry Scheme). Ez a rendszer eredetileg 2019 októberében indult volna, de kétszer is elhalasztották előbb a Brexit, majd a Covid-19 miatt.

Egyszerűen mondva: ez az új törvény az építőiparban a VAT (Áfa) megfizetési kötelezettséget átteszi a beszállítóról (alvállalkozóról) a megrendelőre (fővállalkozóra).


Mikortól lép életbe?

A belföldi fordított VAT (Áfa) fizetési rendszer 2021. március 1-jén lép életbe, mely egy új módja a VAT (Áfa) könyvelésnek és kifizetésnek.

2021. március 1.

000 nap 00 óra 00 perc 00 másodperc


Kit érint?

Minden VAT (Áfa) regisztrált építőipari vállalkozást (CIS-Construction Industry Scheme) érint az Egyesült Királyságban.


Miért vezették be?

Az új törvény a csalások csökkentése érdekében került bevezetésre. A VAT (Áfa) rendszer elleni kifinomult bűncselekményekkel szemben alkották meg. A cél, hogy a „kis cégek” okozta csalást lecsökkentsék, ahol az alvállalkozók nagy VAT (Áfa) összegeket kapnak a fővállalkozóktól, de nem igyekeznek azt befizetni a HM Revenue & Customs-nek.


Mikor NEM szükséges alkalmazni a belföldi fordított VAT (Áfa) fizetési rendszert?

Az alábbi esetek kivételek a fordított VAT (Áfa) fizetés szempontjából:

 • Olyan szolgáltatások (és erőforrások), melyek nem esnek a (CIS-Contruction Industry Scheme) – építőipari munkák besorolás alá, kivéve, ha egy CIS munka részeként merülnek fel.
 • Munkaerő kölcsönzési szolgáltatás.
 • Nem VAT (Áfa) regisztrált az alvállalkozó vagy a fővállalkozó.
 • Végfelhasználó, azaz nem értékesíti az adott terméket, szolgáltatást.
 • Köztes szereplő, aki a beszállítóra van utalva (azaz egymásra utaltság van). Pl. főbérlő és bérlő, vagy két cég egy cégcsoporton belül.
 • Külföldi megrendelő (ez a törvény csak az Egyesült Királyságban nyújtott építési szolgáltatásokra vonatkozik).

ACS Invoicing Előfizetés

 • Könnyű és egyszerű számla nyilvántartás, készítés
 • Ügyfelei digitális értesítése a számla lejárta előtt, illetve után
 • Azonnali javítási lehetőség
 • Adóellenőrzés biztos
 • Magyar nyelvű kezelőfelület és ügyfélszolgálat Angliában
 • Pár másodperc alatt egész éves bevételét, illetve kiadásait lekérheti
 • A rendszer segítségével bármikor pontos információt kaphat vállalkozása aktuális pénzügyi állapotáról.
 • Sok más hasznos funkció.


DRC Alvállalkozóknak

Hogyan érinti a DRC az alvállalkozókat?

Egy VAT (Áfa) regisztrált alvállalkozónak, aki építési szolgáltatásokat nyújt egy VAT (Áfa) és CIS regisztrált fővállalkozónak, ezentúl nem kell megfizetnie a szolgáltatás után esedékes VAT (Áfá-t) a HM Revenue & Customs felé. Ehelyett a számláján jeleznie kell a fővállalkozó felé, hogy fordított VAT (Áfa) fizetés áll fent, és a fővállalkozó felelős a VAT (Áfa) megfizetéséért.


Hogyan érinti a DRC a vállalkozás pénzállományát (cash flow-ját) mint alvállalkozó ?

Valószínű, hogy a vállalkozás pénzforgalma meg fog változni, mivel csak a nettó összeg érkezik be a megrendelőtől.

Ügyeljen a cash flow-ra mivel csak a nettó összeg érkezik be a megrendelőtől.


Március 1. előtt

Hagyományos VAT (Áfa) elszámolási szabályok építőipari vállalkozásoknak

Egy alvállalkozó (pl. kőműves) szolgáltatást nyújt és anyagot ad el egy fővállalkozónak. A hagyományos szabály szerint a számlaadó megkapja a VAT (Áfá-t) is a nettó értéken túl, majd elszámol a HM Revenue & Customs felé a VAT (Áfa) bevallása által.

Március 1. után

Új (fordított) VAT (Áfa) elszámolási szabályok építőipari vállalkozásoknak

Egy alvállalkozó (pl. kőműves) szolgáltatást nyújt egy fővállalkozónak. Az új szabály szerint a fővállalkozó vallja be a VAT (Áfá-t) a HM Revenue & Customs-nek a VAT (Áfa) bevétel-kiadás különbség normál rendszere szerint. Az alvállalkozó csak a nettó összeget kapja meg.

Összehasonlítás

Előtte és utána


Bővebb infórmáció az Adóhatóság weboldalán itt

Hogyan készítsék fel vállalkozásukat?

Felkészülés az ACS Invoicing rendszerrel

Amennyiben alvállalkozóként használja az ACS Invoicing rendszerünket, az automatikusan képes kezelni a fordított VAT (Áfa) fizetési eljárást, biztosítva, hogy jó információ kerüljön a CIS témában kibocsátott számlára.

2 új Áfa fajta került bevezetésre, hogy segítsen a DRC-ben:

 • DRC (Domestic Reverse Charge) 5%
 • DRC (Domestic Reverse Charge) 20%
 • Automatikus DRC számítás a számlákon

Az alvállalkozóknak biztosítaniuk kell, hogy a „DRC (Domestic Reverse Charge)” fel legyen tűntetve a kibocsátott számlákon.

Az ACS Invoicingban a „DRC 5% vagy DRC 20%” Áfa fajtát kell megjelölni, amikor az alvállalkozó építőipari számlát bocsát ki.

Az ACS Invoicing tudni fogja, hogy a VAT (Áfá-t) le kell vonni a végösszegből, és a számlán szöveggel értesíti a megrendelőt, hogy nekik kell a VAT (Áfá-t) megfizetni.

ACS Invoicing Előfizetés

 • Könnyű és egyszerű számla nyilvántartás, készítés
 • Ügyfelei digitális értesítése a számla lejárta előtt, illetve után
 • Azonnali javítási lehetőség
 • Adóellenőrzés biztos
 • Magyar nyelvű kezelőfelület és ügyfélszolgálat Angliában
 • Pár másodperc alatt egész éves bevételét, illetve kiadásait lekérheti
 • A rendszer segítségével bármikor pontos információt kaphat vállalkozása aktuális pénzügyi állapotáról.
 • Sok más hasznos funkció.