Székhely

LTD - Székhely

Székhelyszolgáltatás

Az Ltd székhelyének megválasztása azért nagyon fontos, mert minden, a céget érintő dokumentum erre a postai címre fog érkezni. Ennélfogva pedig gondoskodni kell a postai küldemények lehetőség szerint minden esetben történő átvételéről és adatvédelmi szempontból való megfelelő tárolásáról, főként az olyan LTD-knél, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak vagy mások adatait kezelik és bármely adatok levél tartalmaként érkezhetnek a regisztrált iroda postacímére.

Ha valaki a cégünk által nyújtott regisztrált iroda szolgáltatást szeretné igénybe venni, annak költsége £10.00+VAT, amennyiben a director a UK-ban tartózkodik és £15.00+VAT, ha azon kívül.

Amennyiben valaki nem kívánja igénybe venni a havi könyvelési opciót, csupán a regisztrált iroda szolgáltatást igényli, úgy a díjak módosulhatnak, illetve egy összegben előre egy évre kérjük kiegyenlíteni.

A székhelyszolgáltatás a cég regisztrált iroda címét jelenti, nem összetévesztendő a címmel, melyről a vállalkozás üzemel. Ennek megfelelően csomagokat, visszáruzott termékeket nem áll módunkban átvenni.


Bevallások-Ltd

Confirmation Statement (Megerősítő nyilatkozat)

confirmation statement (megerősítő nyilatkozat) egy évente esedékes bevallás a Cégbíróság (Companies House) felé, amely főként a vállalkozás „statisztikai” adataira vonatkozik.

Az év közben kialakult változásokról kell beszámolni benne pl;

-változott-e az elmúlt 12 hónapban a cég tevékenységi köre?,

-változott-e az elmúlt 12 hónapban a cég törzstőkéje?,

-változtak-e az elmúlt 12 hónapban a cég tulajdonviszonyai, stb.

megerősítő nyilatkozat (confirmation statement) Cégbíróság (Companies House) felé fizetendő „illeték” díja évente jelenleg £13.00, melyet a bevallással egyidejűleg elektronikusan kell megfizetni.

 

Annual Account

Az Annual Account cég év végi zárása, annak mérlegét is tartalmazó bevallás, melyet a Companies House felé kell benyújtani. A bevallás kötelező érvényű, még akkor is ha a cég nem tevékenykedett vagy éppen veszteséges volt.

Amennyiben az Annual Account nem kerül leadásra úgy a következő bírságok terhelik a céget, mely akár felszámolással is járhat a bírságok mellett.

Kevesebb mint 1 hónap esetén £150
Több mint egy hónap, de 3 hónapot még nem meghaladó késés esetén £375
Több mint 3 hónap, de a 6 hónapot még nem meghaladó késés esetén £750
A bevallás 6 hónapnál hosszabb idejű elmulasztása £1,500

 

Corporation Tax Return (vállalkozási adóbevallás)

Corporation Tax Return (vállalkozási adóbevallás) az HMRC (Adóhatóság) részére történő kötelező érvényű adóbevallás, mely a vállalkozás elmúlt 12 hónapos pénzügyi forgalma után kerül lejelentésre.

A vállalkozási adó kalkulációja elég komplex lehet a bevételek, bevételek utáni kamatok, kiadások, hitelek, hitelkamatok, beruházások, beruházásokból származó bevételek, amortizációk és egyéb jóváírások stb… lekönyvelt tételeinek kalkulációja illetve összefüggése miatt.

A kikalkulált nyereség (profit) után fizetendő adó neve szintén Corporation Tax (vállalkozási adó).

A Corporation Tax (vállalkozási adó)
2017 április 1 től
19%

Az adóbevallás határideje és a keletkezett nyereségadó befizetésének határideje két különböző időpont!


Bevezetés-Ltd

Az LTD mint vállalkozási forma

A Limited Company egy olyan vállalkozási forma, amely az Egyesült Királyságbeli Cégbíróságnál (Companies House) van bejegyezve.

A Limited Company tulajodnosa(i) lehet(nek) magánszemély(ek), egyéni vállalkozók (Self – employed) vagy más cégek is.

Magát az Ltd-t a direktor vagy direktorok vezetik, aki(knek) magánszemély(ek)nek kell lenniük. A vállalkozás direktora lehet egyben valamelyik shareholder is, de akár olyan független személy is, aki betöltötte 16. életévét. Direktor kijelölése kötelező érvényű.

Van rá lehetőség továbbá, hogy Secretary-t is válasszanak a vállalkozásban, de ez nem kötelező, ha mégis szeretne valaki, akkor ezt az alapító dokumentumokban szerepeltetni kell.

Az LTD alapítás menete

Egy Limited Company cégbírósági bejegyzése viszonylag gyorsan és egyszerűen lebonyolítható folyamat. A cég általában 24 órán belül elkészülhet, amennyiben előre nem látható tényezők nem akadályozzák azt. Az alapításra a tevékenység megkezdésekor (az előtt) szükséges sort keríteni, nem lehetséges az utólagos bejegyzés.

A bejegyzés szükséges egy jólcsengő név választása, amely elérhető még a Companies House adatbázisa alapján. Már regisztrált cégek neveit bizonyos esetekben némi módosítással, extra szavak hozzátételével lehetséges használni, bár sok esetben nem célravezető.

Szükséges továbbá egy regisztrált irodaként (LTD székhely) funkcionáló cím, amely az LTD hivatalos számlázási címe is lesz.